Witraże Kościół P.W. Św.Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

1 marca 2014 at 17:22

1    Największa ekspozycja witraży w jednym miejscu na  Dolnym Śląsku   wykonana  przez Firmę Franza Mayera, „Mayer’sche kgl. Hof- Kunstanstalt  München” około  1904 r.  Możemy obejrzeć  witraże o powierzchni  650 m2  w 31 oknach. /według renowacyjnej firmy „Witraże” Oleszczuk Wrocław  / .  W  10 oknach to witraże przedstawiające sceny  postaciowe tematyczne , a pozostałe  bogate we  wzory geometryczne i roślinne.

Monogram  Firmy  na jednym z witraży.

 

 

 

Patrząc od ołtarza po stronie wschodniej kolejno:

Od góry w maswerku. Pelikan karmiący własną krwią pisklęta.

a.6

 

Postacie Świętych. Św. Barbara, Św. Piotr, Św. Agnieszka.               Z prawej  herb Księstwa Nyskiego

01a

 Pan Jezus przekazuje klucze św. Piotrowi. Ustanowienie Papiestwa.

b.1 — kopia

W wirażu w maswerku  głowa św. Jana.        W dole postać Papieża Leona XIII błogosławiącego.

b.3 —b.2. —

Witraż przedstawia św.Rodzinę podczas zajęć domowych.

W maswerku witraża stylizowany herb z narzędziami górniczymi oraz pozdrowienie górnicze.

b

b.8 — kopia  Witraże w Kaplicy / Grobu Bożego/ Krzyża Św.   Rozmiar 480 cm x 140 cm.

           Św.Małgorzata Maria Alacoque

                                                        w drugim   Św.Dominik Guzman.

1d

                                                              W maswerkach witraży kwiatony

c

Witraże w Kaplicy Św.Teresy.  Rozmiar 480 cm x 140 cm.

Powrót Syna Marnotrawnego w drugim Chrzest Jezusa Chrystusa.

i3

 

 

 

 

 

 

 

W maswerkach witraży Anioł Stróż w drugim Oko Opaczności Bożej.

54we

Witraże nawa zachodnia. Rozmiar witraży 1200cm x 350 cm.

Scena w Ogrójcu drugi przedstawia scenę Jezusa wśród aniołów.

132i.2

W maswerkach witraży : stylizowany herb  Wałbrzycha w drugim Św. Adolf.

2367

Lewa strona ołtarza głównego. Witraż o przedstawieniu figuralnym z Św.Piotr ,Św.Jadwiga,Św. Elżbieta.

k.

Zwieńczenie witraża w maswerku      .3

 

 

 

 

 

 

W dolnej części witraża herb Papieża Leona XIII.

Data z okresu odnowienia witraży.

12

 

Maswerk witraża za ołtarzem głównym.

4geg                                                Nowe okienka z tekstem wstawione latem 2013 r.